Poziv političkim strankama da ne zloupotrebljavaju decu u političke svrhe