POZIV POLITIČKIM STRANKAMA: NE ZLOUPOTREBLjAVAJTE DECU U PREDIZBORNOJ KAMPANjI!