Prijatelji dece Srbije paspisuju Konkurs za dodelu Priznanja Dobra Igračka 2021

Do 20. septembra autori/proizvođači/uvoznici mogu prijaviti svoje igračke za priznanje Dobra igračka

Prijatelji dece Srbije paspisuju Konkurs za dodelu Priznanja DOBRA IGRAČKA

Pravo da konkurišu imaju:

Autori/projektanti, proizvođači i uvoznici igračaka za decu u tržišnom obliku:
• Igračkom/kama koje zadovoljavaju pedagoško-psihološke, tehničko-tehnološko, zdravstveno-higijenske i estetske uslove.

Konkurs je otvoren do 20. septembra 2021. godine, a obavezno je ispuniti prateći formular za prijavu (nalazi se na sajtu Prijatelja dece Srbije).

Igračke se dostavljaju na adresu:
PRIJATELjI DECE SRBIJE, 11000 BEOGRAD, Nemanjina 4
Igračke se ne vraćaju, već se poklanjaju institucijama za decu.
Priznanje će biti dodeljeno u okviru Dečije nedelje, u oktobru 2021. godine.

Sve informacije možete dobiti na:
telefon: 011/3343135, E-mail: pds@eunet.rs

Prijavni formular, koji je obavezno dostaviti u štampanoj formi za svaku prijavljenu igračku, možete naći ovde.

Comments are closed.