Iako je prvo izdanje Kodeksa Deca i mediji izašlo davne 1993. godine, možemo reći da teme koje pokreće, i te kako prisutne i dan danas.

Autor: Prvoslav S. Plavšić

Godina: 1993