Sto dvadeset godina organizovane brige o deci u Srbiji

U opširnoj publikaciji Prijatelji dece Srbije – Sto dvadeset godina organizovane društvene brige o deci, autor predstavlja celokupan tok, razvoj, osnovne sadržaje i načine delovanja organizacija za brigu, zaštitu i vaspitanje dece u Srbiji u proteklih 120 godina.

Autor: Nikola Potkonjak

Godina: 2000