Praktično uputstvo za korišćenje Bukvara dečjih prava

Pored Bukvara i Praktičnog uputstva za kreiranje radionica, publikacija ŠTA DA SE RADI nastoji da uputi odrasle o dečjim pravima, Konvenciji, kao i o mogućnostima na koje je moguće obučiti decu o njihovim pravima.

Autor: Ivan Ivić

Godina: 1995