Ključne analize i preporuke istraživanja Deca u Akciji! Odrasli i deca zajedno ka sigurnom i bezbrižnom detinjstvu

Tokom 2017. godine u Srbiji je otpočela izrada novog strateškog okvira za sistemsku zaštitu dece od nasilja. Proces izrade nove Strategije je na sveobuhvatan način ujedinio stručnjake, organizacije civilnog društva i donosioce odluka, a važna novina je da su u procesu razvoja ovog relevantnog dokumenta bila direktno uključena i deca.

Nastojeći da deca budu aktivni deo procesa novog strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja, UNICEF u Srbiji u partnerstvu sa Prijateljima dece Srbije, organizovali su niz aktivnosti u okviru projekta „Deca u akciji! Odrasli i deca zajedno ka sigurnom i bezbednom detinjstvu“.

Jedna od njih je podrazumevala istraživanje stavova i mišljenja dece o nasilju. Istraživački izveštaj možete pogledati ovde.

Autori: Božidar Dimić, Milica Ubović
Istraživački tim: Božidar Dimić, Milica Ubović, Dragana Purešević, Kristina Drini
Godina: 2018.