Rezultati republičkog Takmičenja za najbolju dečju karikaturu “Mali Pjer”