Sednica učeničkih parlamenata “MOJE JE PRAVO DA ŽIVIM ZDRAVO – Doprinos dece i mladih zaštiti životne sredine”