Škole u Srbiji započele aktivan rad na prevenciji medijskih zloupotreba dece kroz realizovanje aktivnosti iz edukativnog paketa Prijatelja dece Srbije