Uključivanje mladih u rešavanje društvenih izazova kroz proces inovacija i participacije

UNICEF Srbija je pokrenuo U Report, platformu koja promoviše učešće mladih i omogućava svima da putem poruka odgovore na upitnike, izveštavaju o problemima, podrže prava deteta i dobiju priliku da se njihov glas čuje do najviših nivoa donosilaca odluka.

Prijatelji dece Srbije su, uz finansijsku podršku UNICEF-a, organizovali niz radionica i treninga sa ciljem promocije U Report platforme, kako bi omogućili mladima da aktivno učestvuju u promenama za dobrobit zajednice, ali i kako bi ohrabrili uključivanje mladih u rešavanje društvenih izazova kroz procese inovacija i participacije.

Tokom kampanje u kojoj smo se kroz radionice družili sa mladima u 8 gradova Srbije, mladi su dobili priliku da steknu znanje i o vršnjačkoj prezentaciji, socijalnim inovacijama, akcionom planiranju, liderstvu i marketinškim tajnama u radu sa mladima.

Nakon pripremnih radionica naši novi timovi za promociju U Report platforme bili su osnaženi da kampanja #tvojglasjevazan dopre do vršnjaka u njihovoj okolini.

Direktno je obuhvaćeno 7,600 mladih iz preko 20 opština Srbije, posredstvom efekta multiplikacije koju stvara metodologija vršnjačke edukacije.

Više o samom projektu možete pogledati ovde. Pratite tagove #UReportSerbia #UNICEF #mladi #inovacije #participacija!

Comments are closed.