Истакнути рад на такмичењу Мали Пјер. Аутор: Дагмар Хусарик, VIII1 ОШ “Млада поколења” Ковачица

Истакнути рад на такмичењу Мали Пјер. Аутор: Дагмар Хусарик, VIII1 ОШ “Млада поколења” Ковачица

Програм здраве животне средине и одрживог развоја Пријатељи деце Србије имају као одговор на потребе које су се појавиле из поља утицаја загађења животне средине на квалитет живота деце, као и из интересовања деце за ову тему које је све израженије. Програм има за циљ да утиче на јавни сектор да је здрава животна средина услов без кога се не може замислити испуњење ни једног другог права детета, као и кроз активности едукације деце и јавности о појму и значају здраве животне средине, екологије и одрживог развоја за будућност деце.