О Пријатељима деце Србије

Удружене Пријатељи деце Србије је основано 1990. године да би остваривало циљеве у области права детета, друштвене бриге о деци и подстицања активности на унапређењу рада с децом и за децу. Пријатељи деце Србије су наставили традицију организације Друштво за потпомагање и васпитање сиротне и напуштене деце, основане давне 1880. године, што нас чини једном од најстаријих организација за децу у Србији, а и у Европи.* Са ентузијазмом и жаром и данас окупља оне којима је стало до деце, њиховог васпитања и развоја, креативног провођења слободног времена, заштите и права.

Општа мисија и циљ ПДС-а је да доприноси промоцији и остварењу права детета и стварању услова за безбедно и срећно детињство, за поштовање положаја детета у друштву, за слободан и хармоничан развој све деце у духу наше традиције и Конвенције УН о правима детета. Организује активности за децу и активности деце (стваралачке, игровне, техничке, рекреативне, хуманитарне…).

ПДС је асоцијација општинских организација које постоје широм Србије и непосредно радe са децом где год она живе: у школама, предшколским установама, насељима, месним заједницама, у општини. Чине је на добровољној основи родитељи, наставници, стручњаци који се баве децом, еминентни научници, уметници, јавне личности…

Удружење Пријатељи деце Србије, иницијатор је и организатор многобројних активности и пројеката у домену заштите права деце, друштвене бриге о деци и подстицања активности на унапређењу рада с децом и за децу као што су:

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
,
КЊИЖЕВНА НАГРАДА НЕВЕН,
БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА,
ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА,
признање ДОБРА ИГРАЧКА и МАСЛАЧАК,
Такмичење за најбољу дечју карикатуру Мали Пјер

ПДС је и аутор КОДЕКСА ДЕЦА И МЕДИЈИ (1993.) обновљеног 2019. године у облику публикације Деца и медији – Правилник против злоупотребе деце у медијске сврхе и КОДЕКСА О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ПОЛИТИЧКИХ ЗЛОУПОТРЕБА.

Пријатељи деце Србије, као део савременог друштвеног система бриге о деци, наставиће да помаже и доприноси да сви актери, на свим нивоима одлука и деловања, препознају децу као активне учеснике у остваривању њихових права, подстиче активнији приступ и квалитетније услове за даље унапређивање положаја деце у друштву. И на тај начин омогући њихов квалитетнији, на сваки начин богатији и срећнији живот.

ПДС је чланица НАПОР-а и Мреже организација за децу Србије – МОДС.

Пријатељи деце Србије

Тел: 011/33 43 135, 011/33 43 247
Факс: 011/33 43 752
Е-маил адреса: pds@eunet.rs