Програм култура и медији има за циљ промоцију и заштиту права детета у сфери културе и медија. Промотивне активности се реализују пројектно, кроз едукацију деце, стручне и опште јавности о обавези државе да обезбеди адекватни културни садржај за децу, једнаке могућности у приступу установама културе и културним и медијским садржајима, као и да садржаји подстичу развој детета и не да угрожавају безбедност и здравље деце. Посебено важна компонента овог програма је Кодекс ”Деца и медији”, који служи заштити деце од медијских злоупотреба и обавезивању медија да понуде садржај за децу који је подстицајан за развој деце.