Пријатељи деце Србије настављају да подржавају најугроженију децу