Пријатељи деце Србије pасписују Конкурс за доделу Признања Добра Играчка 2021

До 20. септембра аутори/произвођачи/увозници могу пријавити своје играчке за признање Добра играчка

Пријатељи деце Србије pасписују Конкурс за доделу Признања ДОБРА ИГРАЧКА

Право да конкуришу имају:

Аутори/пројектанти, произвођачи и увозници играчака за децу у тржишном облику:
• Играчком/кама које задовољавају педагошко-психолошке, техничко-технолошко, здравствено-хигијенске и естетске услове.

Конкурс је отворен до 20. септембра 2021. године, а обавезно је испунити пратећи формулар за пријаву (налази се на сајту Пријатеља деце Србије).

Играчке се достављају на адресу:
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ СРБИЈЕ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 4
Играчке се не враћају, већ се поклањају институцијама за децу.
Признање ће бити додељено у оквиру Дечије недеље, у октобру 2021. године.

Све информације можете добити на:
телефон: 011/3343135, E-mail: pds@еunet.rs

Пријавни формулар, који је обавезно доставити у штампаној форми за сваку пријављену играчку, можете наћи овде.

Comments are closed.