Резултати онлајн конкурса „Шта МИ треба да растем до неба“

Као подршка пуном остваривању дечијих права, а поводом Дечије недеље, реализовали смо национални онлајн конкурс „Шта ми треба да растем до неба“.

Циљ кампање је био да прикаже шта је деци важно, да приближи дечију перспективу одраслима. Садржај је постављан на друштвене мреже са хештегом #rastemdoneba. На конкурс је пристигло преко 250 радова деце и младих из вртића, основних и средњих школа, балетских школа, едукативних центара, удружења грађана… Пристигли су радови из Србије, Француске, Норвешке, САД-а, Републике Српске… У креирању порука учествовало је преко 2500 деце, а само преко наших друштвених мрежа овај конкурс и пристигле радове је директно видело, лајковало, коментарисало преко 500.000 грађана.
На овај начин промовисали смо значај заштите и остваривања дечјих права и партиципације, као и заједништва, разумевања, солидарности, дијалога, повезивања.

Жири је радио у саставу:

Јелена Стојиљковић, председница жирија, педагошка саветница, професорка српског језика и књижевности;

Весна Петровић Урошевић, чланица жирија, психолошкиња, председница управног

одбора Пријатеља деце Србије;

Ива Ераковић, чланица жирија, дипл. новинарка и комуниколошкиња, директорка Пријатеља деце Србије.

Реч жирија:

Радови приспели на овај конкурс су били: многобројни, тематски различити, разнородни по узрасту, окружењима, темама, ставовима, техничким могућностима, изражајним средствима. Својом доступношћу на званичним друштвеним мрежама Пријатеља деце Србије,  препознати су као дела која говоре о великом труду, кеативном раду и јасној поруци којом се афирмишу права детета у Србији. Награђивање је вођено кроз главне критеријуме граматичких правила, која су садржана у значењу глагола ( те и самог глагола требати) као врсте речи која упућује на стања, збивања али и радњу.

Означавање збивања. Већина радова који су пристигли на конкурс, били су описи збивања ( и акција), тренутног, међугенерацијског повезивања да детињство буде срећније и осмишљеније. Заједно са својим наставницима, васпитачима, друштвеним огранизацијама, хуманим појединцима и родитељима,  деца су приказала садржаје који су дали један богат, групни, портрет збивања током Дечије недеље широм Србије. А збивање указује на активно право да се учествује и научи да буде одоговоран према друштву у коме се одраста. Важност збивања је улога одраслих који не само да омогућују бољи свет детињства већ „ исправљају“ и нечујност значења глаглола требати из свог детињства у фразама: Требаш ми; Требају ми твоји савети, разговори; Требао му је…

Означавање радње. Један део радова је означавао радњу која је кроз дијалоге са темама, које указују на синоним глаглола требати, јасно истакла бригу да се не оскудева, мањка, недостаје, нема довољно јер сва деца имају право да имају и да буду. Право на међугенерацијску повезаност, вршњачко повезивање и емпатију.

Означавање стања. Стање истости, различитости, емоција. Право да и различити будемо исти, да имамо свој свет, да будемо осетљиви, да маштамо, да се играмо, да замишљамо своју будућност.

Од свих фотографија, цртежа, видео записа, поезије, прозе и драмских креатура изабрали смо тонски, визуелно оне, који су приказали јасно, кроз радњу, стање и збивање, истакли шта је важно деци у одрастању!

Метафора „да растем до неба“ није ништа друго него право да деца остваре своје вредности, открију своје могућности за оно што имају право да остварују, право да искажу своје осећање и ставове, као  и право  на заједничка дружења, стваралачку игру и право да покажу своје активности кроз јавна догађања и манифестације!

Награђени су следећи радови:

Прва награда:

Продужени боравак „Наша бајка“, Београд

Друга награда

ПУ Цврчак, Нови Сад

Сара Станковић и Анастасија Пешић, ОШ „Свети Сава“, Пирот

Удружење грађана „Базимили“, Лајковац

Трећа награда

Александра Ђорђевић ШОСО “Младост”

ОШ „Свети Сава“ Каћево, Аљиновићи, Хисарџик, Ташево и Косатица

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Сомбор

Балетска школа „Лујо Давичо“, Београд (група радова)

Похвале:

Школа за основно и средње образовање “Јелена Варјашки” из Вршца

Удружење за помоћ особама ометеним у развоју „Нада“ из Кладова

Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш – одсек Пирот

“Сава” онлајн школа српског језика, културе и традиције (група радова)

Награда се састоји од књига и диплома.

Захваљујемо се свим учесницима конкурса и честитамо на успешној реализацији!

Comments are closed.