Стање права детета у Србији 30 година од доношења УН конвенције о правима детета

У среду, 9. Октобра, у Медија центру а током трећег дана Дечије недеље, организовали смо трибину – ,,Права детета у Србији 30 година након доношења Конвенције УН о правима детета“.

На трибини су гостовали Драган Вулевић, специјални саветник министра, Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Наташа Јовић, помоћница генералног секретара за права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом Заштитника грађана, Весна Дејановић, руководилац програма дечије заштите УНИЦЕФ-а, Јасмина Миковић, чланица Савета за права детета, Саша Стефановић, директор Мреже организација за децу Србије и Дуња Јолџић, чланица партиципативне Групе 10, Пријатеља деце Србије. Трибину је модерирала Марија Шехић.

Присутни представници институција и организација имали су прилику да представе стање дечијих права у Србији, а затим са децом и свим присутнима дискутују и размене мишљења.

На основу излагања и дискусије, формулисане су следеће препоруке:

1. Боље праћење и имплементација постојеће законске регулативе, те континуирани рад на задржавању достигнутих стандарда, али и даљем унапређењу нормативног и институционалног оквира у Србији;
2. Што скорије усвајање Закона о правима детета и Заштитнику права детета;
3. Базирати политике и праксе на реалним истраживањима и могућностима, те рационално планирати и усмеравати средства на основу истих;
4. Ојачати улогу Савета за права детета – омогућити финансијске и људске ресурсе, како би Савет постао главни институционални механизам за координацију на међуминистарском нивоу, са јасним мандатом и ауторитетом да координира све активности у вези са спровођењем Kонвенције о правима детета УН-а на међусекторском, националном и локалном нивоу;
5. Повећање доступности и већа улагања у системе од којих директно зависи стање права детета – здравство, социјална заштита, образовање, култура… Мере штедње не смеју да утичу на услуге које се тичу деце и заштите права детета;
6. Kонтинуирано радити на подизању свести јавности о важности поштовања права детета;
7. Kонтинуирано укључивати децу у теме које их се тичу – повећавање нивоа свести о важности партиципације, како код опште јавности, професионалаца који на свим нивоима раде са децом, тако и код доносиоца одлука;
8. Интензивирати рад на превенцији и спречавању дечијих бракова;
9. Хитно изменити прописе који спречавају упис детета одмах по рођењу у матичне евиденције, уколико мајка не поседује личне документе;
10. Унапредити систем подршке и контроле хранитељских породица;
11. Ојачати подршку социјалним услугама за породице, поготово из рањивих група;
12. Хитна друштвена реакција на горуће проблеме који погађају децу – насиље, сиромаштво…
13. Радити на превенцији и елиминацији дискриманције посебно угрожених група деце и забранити сегрегацију у образовном систему, поготово ромске деце и деце са сметњама у развоју;
14. Радити на јачању система подршке и алтернативним системима смештаја за младе са сметњама у развоју као и младих из рањивих категорија;
15. Обезбедити минималне стандарде становања за свако дете/породицу;
16. Радити на унапређивању и јачању дијалога између владиног и цивилног сектора.

Comments are closed.