Још једна политичка организација прихватила поштовање Кодекса о заштити деце од политичких злоупотреба