Akreditovani seminar “Karikatura u učionici” 20.04. Dolovo (Pančevo)