Udruženje Prijatelji dece Srbije je dobrovoljna i neprofitna organizacja civilnog društva. Osnovani smo 1990. godine kako bi ostvarivali ciljeve u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu.

Prijatelji dece Srbije su nastavili tradiciju organizacije Društvo za potpomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece, osnovane davne 1880. godine, što nas čini jednom od najstarijih organizacija za decu u Srbiji, a i u Evropi.

Sa entuzijazmom i žarom i danas okuplja one kojima je stalo do dece, njihovog vaspitanja i razvoja, kreativnog provođenja slobodnog vremena, zaštite i prava. Opšta misija i cilj PDS je doprinos promociji i ostvarenju prava deteta i stvaranju uslova za sigurno, kreativno i srećno detinjstvo, za poštovanje položaja deteta u društvu i njihovo puno učešće u odlukama koje ih se tiču, za slobodan i harmoničan razvoj sve dece u duhu naše tradicije i Кonvencije o pravima deteta UN u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, zdravstva, itd.

Prijatelji dece širom Srbije organizuje aktivnosti za decu i aktivnost dece (obrzovne, kulturne, stvaralačke, igrovne, rekreativne, humanitarne...).
 

Aktuelnosti i vesti

29. децембра 2021.

Hitno zaštiti dostojanstvo dece žrtava i njihovih porodica

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i Prijatelji dece Srbije (PDS) izražavaju protest i pozivaju na odgovornost povodom medijske izjave Žarka Popovića, bivšeg šefa odseka za […]
22. децембра 2021.

Roditeljstvo u doba informacionog buma ili: Imam li pravo na grešku?

Zbog čega se savremeni roditelji plaše sopstvene uloge i zar nije paradoksalno da se to dešava u vremenu kada im je na raspolaganju toliko alata i […]
20. децембра 2021.

Škole u Srbiji započele aktivan rad na prevenciji medijskih zloupotreba dece kroz realizovanje aktivnosti iz edukativnog paketa Prijatelja dece Srbije

U toku jeseni 2021. godine Prijatelji dece Srbije su svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji uputili i predstavili “Paket za nastavnike o prevenciji medijskih zloupotreba dece”. Veliki […]

Donatori i partneri