Udruženje Prijatelji dece Srbije je dobrovoljna i neprofitna organizacja civilnog društva. Osnovani smo 1990. godine kako bi ostvarivali ciljeve u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu.

Prijatelji dece Srbije su nastavili tradiciju organizacije Društvo za potpomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece, osnovane davne 1880. godine, što nas čini jednom od najstarijih organizacija za decu u Srbiji, a i u Evropi.

Sa entuzijazmom i žarom i danas okuplja one kojima je stalo do dece, njihovog vaspitanja i razvoja, kreativnog provođenja slobodnog vremena, zaštite i prava. Opšta misija i cilj PDS je doprinos promociji i ostvarenju prava deteta i stvaranju uslova za sigurno, kreativno i srećno detinjstvo, za poštovanje položaja deteta u društvu i njihovo puno učešće u odlukama koje ih se tiču, za slobodan i harmoničan razvoj sve dece u duhu naše tradicije i Кonvencije o pravima deteta UN u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, zdravstva, itd.

Prijatelji dece širom Srbije organizuje aktivnosti za decu i aktivnost dece (obrzovne, kulturne, stvaralačke, igrovne, rekreativne, humanitarne...).
 

Aktuelnosti i vesti

27. маја 2022.

Dodeljene nagrade na republičkom takmičenju “Mali Pjer”

U četvrtak 26. maja u OŠ “Skadarlija” u Beogradu svečano smo otvorili izložbu radova sa republičkog takmičenja za najbolju dečju karikaturu “Mali Pjer”.
21. маја 2022.

Rezultati republičkog Takmičenja za najbolju dečju karikaturu “Mali Pjer”

Draga deco, roditelji i nastavnici, pred vama su rezultati republičkog nivoa Takmičenja za najbolju dečju karikaturu “Mali Pjer”! Od 322 rada koji su pristigli na republički […]
19. маја 2022.

Konkurs za književnu nagradu Neven 2022.

Dragi izdavači, dragi autori/ke za decu, otvoren je Konkurs za Književnu nagradu Neven. Organizacija Prijatelji dece Srbije otvara konkurs za Književnu nagradu „Neven“, za dela izdata […]

Donatori i partneri