Program obrazovanja ima za cilj da promoviše pravo deteta na obrazovanje i obavezu države da obezbedi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju za svu decu. Program se realizuje kroz projekte promocije i podrške obrazovne inkluziji dece sa teškoćama u razvoju, dece na institucionalnom smeštaju, dece iz socijalno depriviranih sredina, smanjenja nasilja u obrazovnim ustanovama i podsećanja javnosti i javnog sektora, da obrazovanje nije roba, niti samo javni društveni interes, već i pravo svakog deteta.