Održana konferencija za roditelje „Deca u kandžama medija“

Konferencija „DECA U KANDŽAMA MEDIJA – zašto i kada štampa, televizija, društvene mreže… nisu sigurni za vaše dete i šta vi imate sa tim?“ održana je u subotu 17. 7.2021. godine na Zoom platformi u zajedničkoj izvedbi tima Škole za roditelje i Prijatelja dece Srbije, a kao predavači su izlagali Jelena Holcer, Iva Eraković i Božidar Dimić. Glavna pitanja o kojima se razgovaralo tokom konferencije su zašto i kada televizija, štampa, društvene mreže i ostali mediji nisu sigurni za vaše dete i šta roditelji imaju sa tim.

Roditelji su upoznati sa praktičnim primerima zloupotrebe dece u medijima iz prethodnih godina, i imali su priliku da čuju konkretno koja prava deteta su prekršena i na koji način su deca zloupotrebljena. Dalje su sa stručnjacima iz ove oblasti razgovarali na temu psiholoških i društvenih posledica koje ovakve zloupotrebe imaju.
Ističe se nepodeljena zabrinutost roditelja u vezi sa sadržajem koji njihova deca prate u medijima, količinom vremena koju deca provode na internetu i utisak nemoći da išta u tom smislu promene. Kao odgovor na ove strepnje roditelji su dobili konkretne i praktične savete kako mogu da ojačaju odnos sa svojom decom i upute ih na svesno i promišljeno korišćenje medija, kao i kako sopstvenim izborima sadržaja štite sopstvenu decu.

Snimak konferencije možete pogledati ovde

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Comments are closed.