Takmičenje za najbolju dečju karikaturu Mali Pjer

Svojim porukama i temama Takmičenje podstiče učenike osnovnih škola da unaprede svoj umetnički potencijal u oblasti likovne kulture, skrene pažnju odraslima na pitanja i probleme odrastanja dece i mladih, ukazujući na one pojave koje ometaju, kao i na one koje deci i mladima pomažu da ostvare svoja prava i odrastaju po meri deteta i čoveka.

Razvijajući svoj umetnički potencijal, učenici mogu da na kreativan i inventivan način izraze svoje stavove i viđenja pojava u društvu, školi, porodici, svom okruženju u celini – i upute svoje poruke odraslima putem karikature.

Prijatelji dece Srbije su inicijatori i organizatori republičkog nivoa ovog takmičenja, koje se nalazi u Kalendaru takmičenja i smotri Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takmičenje podržava i Ministarstvo kulture i informisanja.