Rezultati republičkog Takmičenja za najbolju dečju karikaturu