Želite da podržite naš rad?

Pozivamo vas da podržite rad Prijatelja dece Srbije i na taj način doprinesete ostvarivanju ciljeva u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanje aktivnosti na unapređenju rada sa decom i za decu.

Zainteresovani građani donacije mogu uplatiti navodeći sledeće podatke:

Primalac: Prijatelji dece Srbije, Nemanjina 4, Beograd
Svrha uplate: Donacija
Broj računa:  325-9500600023137-91
Šifra plaćanja:  287
Valuta: RSD

Posebne napomene:

Za uplate građana nije potreban poziv na broj.

Pravna lica mogu takođe podržati rad Prijatelja dece Srbije donacijama u novcu.

Ukoliko želite da uplatite iznos veći od 100.000,00 RSD, molimo vas da nas prethodno o tome obavestite putem mejla pds@eunet.rs

HVALA!

PRIMER UPLATNICE PDF