Još jedna politička organizacija prihvatila poštovanje Kodeksa o zaštiti dece od političkih zloupotreba