Poziv za učesnike EKO KAMPA u okviru projekta DIJALOGOM od EKO anksioznosti do EKO akcije