Prikupljeno 1250kg odeće za decu iz ranjivih kategorija