Sednica učeničkih parlamenata „Aktivna uloga vršnjačkih timova škola u razvoju empatije i solidarnosti“