Dijalog mladih o zaštiti životne sredine do sada je realizovan u 12 opština u Srbiji!