Sednica učeničkih parlamenata “MOJE JE PRAVO DA ŽIVIM ZDRAVO – Doprinos dece i mladih zaštiti životne sredine”

Drugi dan Dečije nedelje, 04.10.2021. koja se ove godine održava pod sloganom “Šta detetu treba da raste do neba!?”, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, bio je posvećen doprinosu dece i mladih u zaštiti životne sredine.

Tema ovogodišnje sednice direktno je proistekla iz poruka učesnika prošlogodišnje sednice Učeničke sednice održane u okviru Dečije nedelje.

U Narodnoj skupštini republike Srbije, održana je sednica predstavnika učeničkih parlamenata pod naslovom “MOJE JE PRAVO DA ŽIVIM ZDRAVO – Doprinos dece i mladih zaštiti životne sredine” kojoj je prisustvovalo 140 srednjoškolaca iz preko 20 gradova i mesta iz Srbije, ali i njihovi vršnjaci iz Danske, Poljske, Italije i Portugalije – koji su u okviru Erazmus plus projekta “DemEUcracy for ALL” posetili Srbiju, a njihov domaćin je Škola za oštećene sluhom – nagluve “Stefan Dečanski”.

Sednicu je otvorila potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije Snežana Paunović. Naglasila je da da se u Narodnoj skupštini Republike Srbije već tradicionalno održavaju sednice učeničkih parlamenata čiji je cilj da se istakne značaj i doprinos jačanju Učeničkog parlamenta, kao jednog od oblika participacije dece u donošenju odluka.

Istakala je da je pravo deteta na zdravu životnu sredinu garantovano Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim dokumentima, a da ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu predstavlja osnov za puno ostvarivanje brojnih drugih prava deteta i istovremeno obavezu države da preduzmemo mere radi sprečavanja zagađenja životne sredine.

Dodala je višestruki značaj prava na participaciju predviđa da dete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koja ga se tiču, poput zaštite životne sredine.

Državna Sekretarka Milka Milovanović Minić, ispred pokrovitelja Dečije nedelje, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju istakla da je ovo pravo kao i sva druga prava deteta, neraskidivo povezano sa pravom na život, dostojanstvo, obrazovanje, socijalnu zaštitu i život u svojoj porodici.

Ona je dodala da debata mladih doprinosi stvaranju ideja koje služe kao orijentir donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.

-Imamo obavezu da budućim generacijama ostavimo bolju, zdraviju i lepšu planetu – naglasila je je Milovanović Minić.

Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije srednjoškolcima je poručila da je suština aktivizma težnja ka društvenoj promeni i da svako od nas može da bude deo nje. Takođe skrenula je pažnju da su u borbi za ljudska prava dečija prava najmlađa, i zahtevaju dodatano požrtvovanje. Dalje je poručila: “Dečija nedelja pripada vama, zato smo ovde, da vas saslušamo, stoga budite slobodni, javljajte se i iskazujte svoje mišljenje. Važno je da kada odrastete ne zaboravite šta su bili vaši problemi i izazovi u detinjstvu i da i tada budete zagovarači za dečija prava.”

Sednicom su presedavali učenici Nikola Veselinović iz Novog Sada i Katarina Stojićević iz Beograda.

Tokom diskusije učenici su iznosili svoje ideje i preporuke za zaštitu životne sredine, neke od njih odnosile su se na širenje primera dobre prakse iz njihovih sredina i škola – obavezna reciklaža, organizovanje eko sekcija ili akcije sadnje drveća. Učenici su se bavili i dubljim uzrocima ugrožavanja životne sredine, preispitivali su odomaćene stavove koji utiču na nemarno ili nasuprot tome proaktivno ponašanje u cilju zaštite životne sredine i iskazali su inicijativu za uključivanje u poboljšanje zaštite životne sredine.

Srednjoškolci su imali priliku da se upoznaju sa projektom Prijatelja dece Srbije “DIJALOGOM od EKO anksioznosti do EKO akcije” koji se realizuje uz podršku Fondacije Tempus kroz Erazmus plus program i da svoje stavove o zaštiti životne sredine izraze u istraživanju koje se kroz ovaj projekat realizuje. Ukoliko želite možete se doprineti ovom istraživanju kroz UPITNIK. Sve preporuke činiće širu zagovaračku platformu mladih koja će rezultirati javnom raspravom o preporukama mladih za njihovo uključivanje u zaštitu životne sredine.

Ovaj događaj bio je još jedna prilika da podstaknemo punu participaciju dece.

Svi zaključci i preporuke izvedene iz ove diskusije biće objavljeni i preneti svim relevantnim institucijama i nadležnim telima i javno objavljene.

Comments are closed.