Svetski dan deteta: održana onlajn konferencija „Kako podržati mentalno zdravlje dece u doba KOVID-19?“

Bloggers and influencers writing articles and posting content. Blog authors using laptops, shouting at megaphone. For advertising on internet, SEO, marketing, online business concept

Deca pritisnuta preobimnim gradivom i nerealnim očekivanjima, nedostaju im vršnjačka i stručna
podrška, a anksioznim ih čini i ekološka situacija

U susret Svetskom danu deteta, koji se obeležava 20. novembra, u saradnji sa Narodnom skupštinom
Republike Srbije, organizacija Prijatelji dece Srbije je održala onlajn konferenciju „Kako podržati
mentalno zdravlje dece u doba KOVID-19?“. Na konferenciji je učestvovalo preko 180 srednjoškolaca iz
cele Srbije, a sa njima su o ovoj značajnoj temi razgovarali poslanici Narodne skupštine kao i predstavnici
vladinih i nevladinih insititucija i organizacija koje se bave decom. Događaju je značajno doprinelo i
učešće zaposlenih u obrazovanju u srednjim školama u Srbiji.

Konferenciju je otvorio predsednik Narodne skupštine RS gospodin Ivica Dačić, koji je deci čestitao njihov
da, osvrnuvši se na njegov istorijski nastanak, i ohrabrio ih je da govore o problemima sa kojima su se
suočili tokom pandemije, naglašavajući da predstvanicima Narodne skupštine uvek mogu da iznesu svoje
potrebe i predloge.

Prisutnima se potom obratila direktorka UNICEF-a u Srbiji, gospođa Dejana Kostadinova i poručila deci
da je i ovo dan kada su odrasli tu da bi saslušali njihove ideje, inicijative, izazove, ali i da bi uverili decu u
svoja nastojanja da zajedno sa njima i za njih stvaraju bolje, zdravije i sigurnije okruženje.

Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, naglasila je da se sem prevencije mentalnog
zdravlja, mora radoti i na intervenciji, kako sa decom, tako sa roditeljima/starateljima, nastavnicima i
istakla da je važno da se o mentalnom zdravlju glasno i bez tabua govori.

Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije pozvao se na aktuelna istraživanja o uticaju
pandemije na decu i istakao da je izolacija pogurala decu još više u onlajn svet nerealnih standarda, što
na njih ostavlja trenutno nesagledive negativne posledice po mentalno zdravlje.

Deca su uzela aktivno učešće u dijalogu sa narodnim poslanicima ističući neke od najbitnijih problema sa
kojima se suočavaju:

 • Oblici školskog rada menjaju se često i brzo, što deci ne pruža priliku da se prilagode, da uče sa
  razumevanjem, ali ni da se uklope u društvenu sredinu, kojima je mnogima nova, s obzirom da je
  pandemija do sada zahvatila dve generacije učenika na prelazu iz osnovne u srednju školu;
 • Stres ispitivanja i ocenjivanja povećan je celokupnom napetom atmosferom, osećanjem
  nepripremljenosti i utiskom da su metode izvođenja nastave improvizovane. Učenici osećaju da
  se od njih previše traži u ovakvim uslovima, da su situacije ispitivanja previše česte i opsežne;
 • Učenicima nedostaju njihovi drugari, vršnjačke grupe – neophodne za adekvatan psihosocijalni
  razvoj i prilagođavanje stresu;
 • Dodatni pritisak na zdravlje, ali i mentalno zdravlje dece čini i zabrinutost u vezi sa ekološkom
  situacijom, čak i kada žele da se druže na otvorenom prostoru, sve češće su uplašeni kako će, na
  primer, vazduh koji udišu uticati na njihovo zdravlje. Osećaju se zarobljeno, a kažu da ih pomisao
  na budućnost čini anksioznim;
 • Stručna podrška mentalnom zdravlju dece u školi je neadekvatna, broj zaposlenih pedagoga i
  psihologa je nesrazmerno mali u odnosu na decu u potrebi za njihovom pomoći, takođe
  pedagozi i psiholozi su preforsirani administartivnim zadacima;
 • Posebnu pažnju treba obratiti na mentalno zdravlje decu iz osetljivih kategorija.

Povodom Svetskog dana deteta Prijatelji dece Srbije pozivaju Vladu RS i sve ključne aktere da se dovrši
proces donošenja Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta i započne izrada novog Nacionalnog
plana akcije za decu, jer je prethodni istekao još 2015. godine, a svim građanima se obraćaju da učine
sve u svojoj moći da svako dete bude poštovano, voljeno i saslušano.

ilustracija Freepick

Comments are closed.