U susret Svetskom danu deteta, održana konferencija srednjoškolaca na temu bezbednosti