Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe

Projekat: Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe, nastaje iz potrebe da reagujemo na sve evidentnije i kontinuirano kršenje dečijih prava u medijima i političkim aktivnostima. Otkriva se identitet dece u kontekstu žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, svedoka nasilja, ugrožava se dostojanstvo deteta i pravo na privatnost, a deca se sve češće pojavljuju kao deo političkih kampanja i skupova. Na prijave ovakvih pojava, regulatorno telo REM, izriče opomene, a novinarska udruženja bez interventne uloge reaguju na kršenja Kodeksa novinara Srbije. Samim tim, glavni cilj našeg projekta je bio sprečavanje zloupotrebe dece na medijskoj i političkoj sceni Srbije.

Glavne projektne aktivnosti obuhvatile su dopunu Kodeksa: Deca i mediji (in. verzija iz 1993, dopunjena 2003), organizovanje niza sastanaka sa predstavnicima medija i političkih partija u svrhu informisanja i potpisivanja novog Kodeksa (tj. obavezivanja na njegovu primenu u medijskoj/političkoj praksi), i pokretanje javne kampanje za široku javnost.

Projekat se sproveo u period od 15. aprila do 30. oktobra 2019. godine, a uz saradničku podršku Mreže organizacija za decu Srbije – MODS. Realizovao se u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje i projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Više o projektu.

Comments are closed.