Трибина – Kако заштитити децу од медијске и политичке злоупотребе

????????????????????????????????????

У уторак, 29. октобра 2019. године, у Медија центру, Пријатељи деце Србије су одржали конференцију Деца и медији – Kако заштитити децу од медијске и полтичке злоупотребе? Заједно са представницима из надлежних институција и заинтересованим грађанима дали предлоге и препоруке за побољшање медијског извештавања о деци и креирању садржаја за децу.

На самом почетку, Божидар Димић, испред Пријатеља деце Србије, представио је резултате пројекта Деца и медији – Спречимо злоупотребу деце у медијске и политичке сврхе, са посебним акцентом на важности ширег укључивања и подизања свести грађана у решавање овог важног питања.

Наташа Јовић, помоћница генералног секретара за права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом из институције Заштитника грађана, представила је активности Заштитника грађана у области, те навела да су најчешћи примери злоупотеба деце у медијске сврхе: нетачне информације, штетни садржаји, отквирање идентитета детета, објављивање слике деце на сајту вртића/школе без сагласности деце а ни родитеља…

Светлана Трајковић, из Службе за надзор и анализу Регулаторног тела за електронске медије, истакла је да је од 2014 до 2017. РЕМ изрекао 18 мера за заштиту малолетника од злоупотребе у медијима, а да је пријава много мање но што би требало. Такође, назначила је да је важно размотрити политику кажњавања медија који континуирано крше права деце у медијском простору.

Гордана Новаковић, генерални секретар Савета за штампу, назначила је да је јако мали број пријава злоупотребе деце у штампаним медијима, те да се организације које баве децом недовољно баве овом облашћу и не пријављују случаје злоупотребе. Најчешћа одредба коју медији крше је право на приватност детета, поготово у домену црне хронике.

Милица Шкиљевић, менаџерка пројеката у Београдској отвореној школи, истакла је важност активног учешћа грађана у процесе доношења одлука и пројекту “Активни грађани – боље друштво”. Изузетно је важно успоставити дијалог, у коме ће се важност интерсекторског и међусекторског повезивања, успостављања дијалога у циљу решавања горућих питања, од којих је једно и питање деце у медијима.

Првослав С. Плавшић, аутор публикације Деца и медији – Правилник против злоупотребе деце у медијске сврхе и Kодекс о заштити деце од политичких злоупотреба, навео је разлоге за објављивање публикације у овом контексту, поготово у ситуацији када се законодавни оквир не поштује, а и не регулише ’’нове медије’’.

Након излагања говорника, уследила је дискусија чији ће резултати, у виду препорука, бити формулисани и прослеђени свим медијским кућама.

Kонференција ДЕЦА И МЕДИЈИ – Kако заштитити децу од медијске и политичке злоупотребе?реализује се у оквиру пројекта ,,Деца и медији – Спречимо злоупотребу деце у медијске и политичке сврхе’’, уз експертску подршку коју пружају БОШ, БИРН и БФПЕ у оквиру пројекта „Активни грађани – боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју Србије““, уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (USAID).

Comments are closed.