Прикупљено 1250кг одеће за децу из рањивих категорија